بهترین مدارس دولتی دخترانه تهرانپارس منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه تهرانپارس منطقه 8 تهران لیست شده است

6 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه تهرانپارس منطقه 8 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، خیابان 124 غربی، بین 109 و 111، پلاک 55

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، خیابان 111 غربی

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهرانپارس

آدرس: 46متری، نارمک، خیابان شهید مهریزی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهرانپارس

آدرس: خیابان 111 تهرانپارس، مدرسه بهار آزادی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، فلکه اول، خیابان 142 شرقی، پلاک 42

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهرانپارس

آدرس: جاجرود،سعیدآباد،خیابان گلستان، جنب مخابرات

تلفن پشتیبانی
02191005343