بهترین مدارس دولتی تهران نو منطقه 8 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی تهران نو منطقه 8 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی تهران نو منطقه 8 تهران

هنرستان پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهران نو

آدرس: نارمک، خیابان گلستان، جنب پارک فدک

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهران نو

آدرس: خیابان تهران نو، ایستگاه حمام تهرانپارس، خیابان 103، کوچه 106، پلاک 7

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهران نو

آدرس: تهران نو، ایستگاه حمام تهرانپارس، خیابان 103، کوچه 106، پلاک 7

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 8

محله: تهران نو

آدرس: تهران نو، خیابان شهید میرحسینی، کوچه درویش، پلاک 5

تلفن پشتیبانی
02191005343