بهترین مدارس هیات امنایی منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی منطقه 7 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی منطقه 7 تهران

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 7

محله: شهید نامجو

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان معلم ، خیابان امجدی منش(مرودشت شمالی)

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 7

محله: بهشتی

آدرس: خیابان بهشتی، اندیشه اصلی، نبش اندیشه 5 شرقی

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 7

محله: نامشخص

آدرس: خیابان شریعتی، انتهای خیابان معلم، خیابان گوهری، خیابان شاه ملکی (هما)، پلاک 20

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 7

محله: اندیشه

آدرس: اندیشه اصلی، اندیشه 6 شرقی

تلفن پشتیبانی
02191005343