بهترین مدارس دولتی پسرانه مطهری منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه مطهری منطقه 7 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه مطهری منطقه 7 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: مطهری

آدرس: خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، بن بست راش

تلفن پشتیبانی
02191005343