بهترین مدارس دولتی پسرانه سیدخندان منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه سیدخندان منطقه 7 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه سیدخندان منطقه 7 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سیدخندان

آدرس: خیابان دبستان، خیابان موحد کاشانی، نبش کوچه بهزاد، پلاک 70

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سیدخندان

آدرس: سیدخندان، خیابان شهید کابلی (دبستان)، خیابان شهید حمیدی، پلاک 34

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سیدخندان

آدرس: خیابان دماوند، جنب اداره برق بوعلی، کوچه عاشقباه

تلفن پشتیبانی
02191005343