بهترین مدارس دولتی سهروردی منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی سهروردی منطقه 7 تهران لیست شده است

7 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی سهروردی منطقه 7 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی، خیابان شریف، پلاک 3

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: خیابان خرمشهر، خیابان مرغاب، کوچه سرمد، پلاک25

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: سهروردی شمالی، روبروی خرمشهر، آپادانا، کوچه شریف، پلاک 5

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، نرسیده به میدان نیلوفر، کوچه ششم

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: سهروردی شمالی، شهید قندی، روبروی شهرداری

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: سهروردی شمالی، کوچه کوروش، پلاک 53

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سهروردی

آدرس: میدان سپاه، خیابان سپاه، روبروی قنادی شیرین، کوچه زرگرانی

تلفن پشتیبانی
02191005343