بهترین مدارس سپاه منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس سپاه منطقه 7 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس سپاه منطقه 7 تهران

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 7

محله: سپاه

آدرس: سید خندان، خیابان دبستان، جنب آموزش و پرورش منطقه 7

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سپاه

آدرس: میدان سپاه، روبروی حوزه نظام وظیفه، ابتدای خیابان سرباز

تلفن پشتیبانی
02191005343