بهترین مدارس دولتی پسرانه بهشتی منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه بهشتی منطقه 7 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه بهشتی منطقه 7 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: بهشتی

آدرس: خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، خیابان صابونچی، کوچه ادایی، پلاک 5

تلفن پشتیبانی
02191005343