بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه منطقه 6 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) پسرانه منطقه 6 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان کارگر شمالی، بعد از فرصت، کوچه رهنما، پلاک 7

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب ،بعداز میدان فردوسی، خیابان شهید عباس موسوی (فرصت ) ،بن بست نیک پور ،پلاک 82

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: نامشخص

آدرس: بالاتر ازمیدان ولیعصر (عج ) ،روبروی سینما استقلال ، کوچه شهیدفخاری ، پلاک 24

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: نامشخص

آدرس: بالاتر ازمیدان ولیعصر (عج ) ،روبروی سینما استقلال ، کوچه شهیدفخاری ، پلاک 24

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: مفتح

آدرس: بالاتر ازمیدان ولیعصر (عج )،روبروی سینما استقلال ، کوچه شهیدفخاری ،پ 24

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: مفتح

آدرس: بالاتر ازمیدان ولیعصر (عج )،روبروی سینما استقلال ، کوچه شهیدفخاری ،پ 24

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: قیطریه-اندرزگو

آدرس: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پلاک 67

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: چهار راه کالج

آدرس: ابتدای جمالزاده شمالی نبش فرصت ، پلاک 37

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 6

محله: کارگر شمالی

آدرس: میدان انقلاب ، خیابان کارگر شمالی،خیابان نصرت ، پلاک 67

تلفن پشتیبانی
02191005343