بهترین مدارس دزاشیب منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دزاشیب منطقه 6 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس دزاشیب منطقه 6 تهران

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: دزاشیب

آدرس: میدان ولی عصر (عج) ، خیابان شهید فرهنگ حسینی،پلاک 32

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: دزاشیب

آدرس: نامشخص

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: دزاشیب

آدرس: نامشخص

تلفن پشتیبانی
02191005343