بهترین مدارس هیات امنایی دانشگاه شهید بهشتی منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی دانشگاه شهید بهشتی منطقه 6 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی دانشگاه شهید بهشتی منطقه 6 تهران

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: دانشگاه شهید بهشتی

آدرس: آدرس:بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، کوچه شهید حجت دوست، پلاک 26

متوسطه دوم پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: دانشگاه شهید بهشتی

آدرس: آدرس:بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، کوچه شهید حجت دوست، پلاک 26

تلفن پشتیبانی
02191005343