بهترین مدارس دولتی پسرانه یوسف آباد منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه یوسف آباد منطقه 6 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه یوسف آباد منطقه 6 تهران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: آدرس:بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، کوچه شهید حجت دوست، پلاک 26

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: آدرس:بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، کوچه شهید حجت دوست، پلاک 26

تلفن پشتیبانی
02191005343