بهترین مدارس دولتی پسرانه میرزای شیرازی منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه میرزای شیرازی منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه میرزای شیرازی منطقه 6 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: میرزای شیرازی

آدرس: خیابان میرزای شیرازی، کوچه چهارم، پلاک 8

تلفن پشتیبانی
02191005343