بهترین مدارس دولتی کارگر شمالی منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی کارگر شمالی منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی کارگر شمالی منطقه 6 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: کارگر شمالی

آدرس: خیابان کارگر شمالی، نبش بلوارکشاورز، کوچه گیتی، پلاک 2

تلفن پشتیبانی
02191005343