بهترین مدارس شاهد دخترانه فلسطین منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شاهد دخترانه فلسطین منطقه 6 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس شاهد دخترانه فلسطین منطقه 6 تهران

کاردانش دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان حافظ ، روبروی دانشگاه امیر کبیر ،کوچه شیرین ، پلاک 23

کاردانش دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان حافظ ، روبروی دانشگاه امیر کبیر ،کوچه شیرین ، پلاک 23

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: بلوارکشاورزخیابان نادری تقاطع ایتالیا پلاک 9

تلفن پشتیبانی
02191005343