بهترین مدارس دولتی دخترانه جمالزاده منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه جمالزاده منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه جمالزاده منطقه 6 تهران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: جمالزاده

آدرس: میدان انقلاب، ابتدای کارگرشمالی، خیابان فرصت، نبش کوچه پیرنیا، پلاک 1

تلفن پشتیبانی
02191005343