بهترین مدارس دولتی پسرانه انقلاب منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه انقلاب منطقه 6 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه انقلاب منطقه 6 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: انقلاب

آدرس: خیابان انقلاب، بین فلسطین و ولیعصر، نبش برادران مظفر

تلفن پشتیبانی
02191005343