بهترین مدارس امیرآباد منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس امیرآباد منطقه 6 تهران لیست شده است

8 مدرسه

لیست بهترین مدارس امیرآباد منطقه 6 تهران

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: خیابان فاطمی غربی ، بعد از کارگر روبروی سفارت پاکستان ، کوچه پروین ، پلاک 3

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: خیابان شهید مطهری، نبش میرزای شیرازی، پلاک 356

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: خیابان فاطمی غربی ، بعد از کارگر روبروی سفارت پاکستان ، کوچه پروین، پلاک 3

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: نشانی: اتوبان کردستان، بلوار آزادگان، خیابان 18 غربی (شهید زره پوش)، جنب آژانس صدف، پلاک 29

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: خیابان کارگرشمالی، خیابان چهارم، جنب اتوبان جلال آل احمد، پلاک 20

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 13

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: میدان فاطمی ،خیابان بیستون ، نبش خیابان بوعلی ، سینا شرقی، پلاک 48

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: امیرآباد

آدرس: میدان فاطمی ،خیابان بیستون ، نبش خیابان بوعلی ، سینا شرقی، پلاک 48

تلفن پشتیبانی
02191005343