بهترین مدارس شاهد پسرانه منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شاهد پسرانه منطقه 5 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس شاهد پسرانه منطقه 5 تهران

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 5

محله: نامشخص

آدرس: ابتدای شهرک آپادانا، کوی پامچال

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمالی، خیابان پیامبر مرکزی، حیابان هجرت، خیابان شهید ذوالفقاری (گلزار 6)

تلفن پشتیبانی
02191005343