بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 5 تهران لیست شده است

7 مدرسه

لیست بهترین مدارس غیردولتی (راه دور) منطقه 5 تهران

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: نامشخص

آدرس: سازمان برنامه شمالی، خیابان عمید، پلاک10

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: نامشخص

آدرس: فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اله کاشانی نبش خیابان

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: نامشخص

آدرس: وفا آذر جنوبی مدرسه خضرا

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: بلوار فردوس شرقی، خیابان رامین جنوبی، کوچه سروی، پ

کاردانش دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: بلوار فردوس بین رامین و گلستان پلاک 244

کاردانش دخترانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: آیت الله کاشانی

آدرس: فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اله کاشانی نبش خیابان نجف زاده فروتن مدرسه راهنمایی سوره مرکز مصباح

کاردانش پسرانه غیردولتی (راه دور)

منطقه: منطقه 5

محله: نامشخص

آدرس: بلوار فردوس شرقی، خیابان رامین جنوبی، کوچه سروی، پلاک 25

تلفن پشتیبانی
02191005343