بهترین مدارس دولتی شهرک گلستان منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی شهرک گلستان منطقه 5 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی شهرک گلستان منطقه 5 تهران

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک گلستان

آدرس: نرسیده به دهکده المپیک، زیبادشت، بالا خیابان شهید علیزاده، بوستان 2

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک گلستان

آدرس: انتهای اتوبان همت، شهرک شهید باقری، خیابان بوستان، بوستان ششم

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک گلستان

آدرس: شهرک راه آهن، انتهای هوانیروز، دبیرستان هداوند

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک گلستان

آدرس: میدان المپیک، شهرک گلستان غرب، بلوار امیر کبیر، بعد از 45 متری کاج، جنب پارک شب بو

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک گلستان

آدرس: دهکده المپیک، بلوار امیرکبیر، بلوار 35متری، بلوار گلها، بنفشه 11

تلفن پشتیبانی
02191005343