بهترین مدارس دولتی دخترانه جنت آباد جنوبی منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه جنت آباد جنوبی منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه جنت آباد جنوبی منطقه 5 تهران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: جنت آباد جنوبی

آدرس: بلوار کمالی جنب میدان تره بار

تلفن پشتیبانی
02191005343