بهترین مدارس پونک منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس پونک منطقه 5 تهران لیست شده است

23 مدرسه

لیست بهترین مدارس پونک منطقه 5 تهران

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: تهران، پونک، سردارجنگل، خیابان بهار غربی، بالاتر از میدان استاندارد

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: پونک، بلوار کمالی، خیابان جهاد

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت الله کاشانی، بوستان دوم(شهید نجف زاده)، گلستان یکم، پلاک 22

هنرستان دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: بلوار فردوس، خیابان بهار شمالی، خیابان منوچهری غربی، بن بست هنرستان پاپلی خلعتبری

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: ونک، سردار جنگل، خیابان بهار شرقی، خیابان فجر، کوچه فجر 6، مجتمع آموزشی رضوان تهران

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: فلکه پونک، انتهای بلوارکمالی، فجرششم، پلاک 1

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: خیابان ایثار گران شمالی، خیابان امام زاده، مجتمع آموزشی فضه

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: پونک، انتهای سردار جنگل، سی دستگاه گلها،کوچه البرز

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: پونک

آدرس: پونک، جاده حصارک، خیابان فکوری، خیابان چمران

تلفن پشتیبانی
02191005343