بهترین مدارس شاهد شهرک اکباتان منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شاهد شهرک اکباتان منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس شاهد شهرک اکباتان منطقه 5 تهران

متوسطه اول دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: شهرک اکباتان، فاز 2، بلوار شهید صارمی، خیابان گلها، خیابان صنایع هواپیمایی، جنب دبستان شهید ناظم

تلفن پشتیبانی
02191005343