بهترین مدارس شهرک اکباتان منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شهرک اکباتان منطقه 5 تهران لیست شده است

14 مدرسه

لیست بهترین مدارس شهرک اکباتان منطقه 5 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: شهرک اکباتان، فاز 2، بین بلوکهای 16 و 18

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: نیایش انتهای ستاری شمالی دوربرگردان جنوبی خروجی دوم خیابان شعرا کوچه چشمه نور

متوسطه اول دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: شهرک اکباتان، فاز 2، بلوار شهید صارمی، خیابان گلها، خیابان صنایع هواپیمایی، جنب دبستان شهید ناظم

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: شهرک اکباتان، فاز 1، روبروی ساختمان تیراژه

هنرستان پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: نشانی: شهرک اکباتان، خیابان نفیسی، رو به روی دبیرستان شهید محمد علی عمویئان، کوچه سهیلی، پلاک 6

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: شهرک اکباتان، خیابان شهید تورج فلسفی (کوی بیمه 4)، روبروی کوچه رستم، پلاک 101، دبستان غیردولتی دخترانه هما

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: شهرک اکباتان، فاز 3، بلوک A 2، جنب باغ شرافت

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: جنت آباد شمالی، نبش بهارستان 21، پلاک 328، پیش دبستان و دبستان شهیدمطهری(ره)

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: شهرک اکباتان

آدرس: اکباتان، فاز 3، انتهای خیابان شکوری شرقی

تلفن پشتیبانی
02191005343