بهترین مدارس شاهد پسرانه منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شاهد پسرانه منطقه 4 تهران لیست شده است

6 مدرسه

لیست بهترین مدارس شاهد پسرانه منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، خیابان ششم غربی

متوسطه اول پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه 4 تهرانپارس، خیابان توحید، کوچه 16

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: 16متری دوم مجیدیه نبش شهید ابراهیمی

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان فرشادی، خیابان شهید ازگلی، پلاک 4

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: شمیران نو

آدرس: خیابان دردشت، خیابان حیدرخانی، خیابان احدزاده

کاردانش پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: شمیران نو

آدرس: خیابان دردشت، خیابان حیدرخانی، کوچه احدزاده

تلفن پشتیبانی
02191005343