بهترین مدارس دولتی دخترانه هنگام منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه هنگام منطقه 4 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه هنگام منطقه 4 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: هنگام

آدرس: خیابان هنگام، نرسیده به چهارراه استقلال

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: هنگام

آدرس: خیابان هنگام، خیابان شهید صبوری، پلاک 18

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: هنگام

آدرس: تقاطع هنگام، کوی سازمانی لویزان 1، شهرک ولایت فقیه

تلفن پشتیبانی
02191005343