بهترین مدارس دولتی پسرانه هنگام منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه هنگام منطقه 4 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه هنگام منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: هنگام

آدرس: انتهای هنگام، 35 متری استقلال، کوی گلستان

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: هنگام

آدرس: حسین آباد لویزان، خیابان جوانشیر جنب بانک تجارت

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: هنگام

آدرس: خیابان هنگام، نرسیده به اتوبان بابائی، لویزان 1

تلفن پشتیبانی
02191005343