بهترین مدارس دولتی پسرانه لویزان منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه لویزان منطقه 4 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه لویزان منطقه 4 تهران

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: فرجام شرقی، خیابان، سراج، جنب کوچه صاحب الزمان

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان شهید شاه رضائی، خیابان شهید سلیمی، کوچه هشتم، پلاک 5

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، شهرک نیروی زمینی، شهرک شهید فلاحی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، میدان حسین آباد، خیابان جوانشیر، پلاک 35

تلفن پشتیبانی
02191005343