بهترین مدارس فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس فلکه سوم تهرانپارس منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 غربی (شهید زفرقندی)، پلاک 15

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: خیابان پاسداران، میدان حسین آباد، خیابان جوانشیر

بازرگانی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: خیابان جشنواره، خیابان سجده ای جنوبی، هنرستان خواجه نصیرطوسی

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فلکه سوم تهرانپارس

آدرس: فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 غربی (شهید زفرقندی)، پلاک

تلفن پشتیبانی
02191005343