بهترین مدارس دولتی فرجام منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی فرجام منطقه 4 تهران لیست شده است

10 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی فرجام منطقه 4 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: خیابان فرجام شرقی، چهارراه شهید حیدر خانی، جنب دبیرستان شهید رودبار، پلاک 563

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، خیابان گلشنی، نبش 180 غربی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، سراج، گلستان ششم غربی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: تهران، خیابان فرجام، خیابان 41، روبروی مخابرات شهید حکمت شعار، پلاک 20

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، خیابان شهید گلشنی، 180 غربی، پلاک 82

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: استادحسن بنا شمالی میدان ملت خیابان نادر حسین پور (نیلوفر سابق)

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: خیابان فرجام، خیابان شهید حسینعلی (39)، کوچه نوری، پلاک 15

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، سراج، خیابان شهید ممنونی، پلاک 15

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، میدان 100، خیابان 34، تقاطع 45، پلاک 5

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: خیابان فرجام شرقی، خیابان زرین، نبش 180 غربی، پلاک 78

تلفن پشتیبانی
02191005343