بهترین مدارس شاهد پسرانه شمیران نو منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شاهد پسرانه شمیران نو منطقه 4 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس شاهد پسرانه شمیران نو منطقه 4 تهران

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: شمیران نو

آدرس: خیابان دردشت، خیابان حیدرخانی، خیابان احدزاده

کاردانش پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: شمیران نو

آدرس: خیابان دردشت، خیابان حیدرخانی، کوچه احدزاده

تلفن پشتیبانی
02191005343