بهترین مدارس دولتی پسرانه حکیمیه منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه حکیمیه منطقه 4 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه حکیمیه منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: حکیمیه

آدرس: حکیمیه، خیابان بهشت، خیابان ارغوان

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: حکیمیه

آدرس: جشنواره خیابان شهید اخوت (جنوبی) پلاک 53

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: حکیمیه

آدرس: حکیمیه، شهرک والفجر، بلوار نور

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: حکیمیه

آدرس: حکیمیه، انتهای اتوبان بابایی، شهرک امام خمینی

تلفن پشتیبانی
02191005343