بهترین مدارس دولتی پسرانه تهرانپارس منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه تهرانپارس منطقه 4 تهران لیست شده است

22 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه تهرانپارس منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، خیابان 182 غربی، نبش عادل، پلاک 37

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، فلکه سوم، ابتدای 196غربی، پلاک 159096

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: قنات کوثر، شهرک امید، روبروی مسجد جامع

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، وفادار شرقی، خیابان صاحب الزمان، شهرک فرهنگیان

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، نبش کوچه شهید خلیلی (198 غربی)

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: قنات کوثر، شهرک امید

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، وفادار شرقی، خیابان صاحب الزمان، جنب شهرک فرهنگیان

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، جشنواره، خیابان شهید اخوت جنوبی، جنب ورزشگاه عراقی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس، ابتدای خیابان جشنواره، خیابان اخوت جنوب، خیابان بخت آور

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: تهرانپارس

آدرس: میدان پروین، تقاطع 131و 133، کوچه شهید جعفری (6/188)

تلفن پشتیبانی
02191005343