بهترین مدارس دولتی پسرانه بنی هاشم - مجیدیه منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه بنی هاشم - مجیدیه منطقه 4 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه بنی هاشم - مجیدیه منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: بنی هاشم - مجیدیه

آدرس: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید عبدی، پلاک 1

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: بنی هاشم - مجیدیه

آدرس: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، خیابان شهید ابراهیمی، پلاک 82

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: بنی هاشم - مجیدیه

آدرس: مجیدیه شمالی، خیابان شهید منصوری، خیابان شهید ابراهیمی

تلفن پشتیبانی
02191005343