بهترین مدارس دولتی پسرانه میرداماد منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه میرداماد منطقه 3 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه میرداماد منطقه 3 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: خیابان میرداماد، خیابان شهید آلن آبکار، کوچه دهم، پلاک 1

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: میرداماد

آدرس: خیابان میرداماد، خیابان شهید آلن آبکار، کوچه دهم، پلاک 1

تلفن پشتیبانی
02191005343