بهترین مدارس دولتی منظریه - دیباجی منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی منظریه - دیباجی منطقه 3 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی منظریه - دیباجی منطقه 3 تهران

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: منظریه - دیباجی

آدرس: خیابان میرداماد، خیابان شهید آلن آبکار، کوچه دهم، پلاک 1

تلفن پشتیبانی
02191005343