بهترین مدارس ظفر منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس ظفر منطقه 3 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس ظفر منطقه 3 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: ظفر

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان خاقانی، خیابان عطاری مقدم، خیابان حیدری، کوچه ناز، نبش شیخ عطار

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: ظفر

آدرس: خیابان شهید دستگردی، خیابان شهید کارگزار،خیابان پیوندی، پلاک 66

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 3

محله: ظفر

آدرس: خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ملت، خیابان نیایش ، شهرک فجر

تلفن پشتیبانی
02191005343