بهترین مدارس صدر منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس صدر منطقه 3 تهران لیست شده است

4 مدرسه

لیست بهترین مدارس صدر منطقه 3 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: صدر

آدرس: بزرگرا ه صدر، خیابان شهید قلندری، کوچه یازدهم، پلاک 1

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: صدر

آدرس: خیابان ولیعصر ، بالاتراز میدان ونک ، بعد از تقاطع میرداماد، رویروی خیابان ظفر

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: صدر

آدرس: خیابان ولیعصر ، بالاتراز میدان ونک ، بعد از تقاطع میرداماد، رویروی خیابان ظفر

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: صدر

آدرس: اتوبان صدر، بعد از بلوار کاوه، ضلع جنوبی میدان پیروز، ابتدای خیابان شهید عرفانی، پلاک 12

تلفن پشتیبانی
02191005343