بهترین مدارس شاهد شریعتی منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شاهد شریعتی منطقه 3 تهران لیست شده است

2 مدرسه

لیست بهترین مدارس شاهد شریعتی منطقه 3 تهران

متوسطه دوم دخترانه شاهد

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: دروس، خیابان یارمحمدی، بن بست فردوس، دبیرستان و هنرستان دخترانه مشکوه

متوسطه دوم پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: پاسداران ،نیستان هفتم ، میدان احتشامیه ، شهید راستوان ، پلاک 58

تلفن پشتیبانی
02191005343