بهترین مدارس دولتی شریعتی منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی شریعتی منطقه 3 تهران لیست شده است

9 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی شریعتی منطقه 3 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان هدایت، کوچه شیفته، پلاک 24

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، کوچه اسلامیه غربی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان یخچال، ایستگاه شهرداری، کوچه سجاد، پلاک 6

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان دکترشریعتی ، خیابان یخچال ، کوی کی نژاد ، پلاک 7

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، خیابان اسلامیه غربی، خیابان جلالی، بن بست شریعتی، پلاک 9

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، کوچه نامدار، خیابان شهید قلندری، پلاک 10

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از دولت، خیابان خاقانی، خیابان برادران عطاری مقدم، نبش کوچه امامزاده

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان مطهری، خیابان مهر، پلاک 6

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان دکتر شریعتی، ایستگاه مینا، میدان مینا، خیابان دهم، نبش خیابان نسا، پلاک 15

تلفن پشتیبانی
02191005343