بهترین مدارس شریعتی منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس شریعتی منطقه 3 تهران لیست شده است

61 مدرسه

لیست بهترین مدارس شریعتی منطقه 3 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان شهید وارسته، پلاک 2

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان پاسداران، نیستان سوم ،کوچه شهید هاشمیان ،پلاک 9

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1400

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، میدان جوانان، خیابان وزیری پور، نبش کوچه شمشاد، پلاک 16

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، جنب متروی قلهک، خیابان شهید کدوئی، پلاک 29

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان هدایت، کوچه شیفته، پلاک 24

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، پلاک 1400

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، کوچه اسلامیه غربی

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، خیابان اسلامیه

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 3

محله: شریعتی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان دولت، بن بست رضا پلاک 5 مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین ( رها)

تلفن پشتیبانی
02191005343