بهترین مدارس هیات امنایی سیدخندان منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی سیدخندان منطقه 3 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی سیدخندان منطقه 3 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 3

محله: سیدخندان

آدرس: سید خندان، میدان کتابی، اول جلفا، انتهای درناک نیلگون، پلاک 11

تلفن پشتیبانی
02191005343