بهترین مدارس دولتی دخترانه اختیاریه منطقه 3 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه اختیاریه منطقه 3 تهران لیست شده است

3 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه اختیاریه منطقه 3 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: اختیاریه

آدرس: میدان اختیاریه شمالی، خیابان شهید جهانی نیا، کوی مریم، پلاک 14

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: اختیاریه

آدرس: اختیاریه شمالی، خیابان شهید جهانی نیا، بهارستان دهم، پلاک 42

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 3

محله: اختیاریه

آدرس: میدان اختیاریه، ضلع شمالی میدان، نبش خیابان شهید عابدینی، پلاک 33

تلفن پشتیبانی
02191005343