بهترین مدارس مرزداران منطقه 2 تهران

در این صفحه بهترین مدارس مرزداران منطقه 2 تهران لیست شده است

32 مدرسه

لیست بهترین مدارس مرزداران منطقه 2 تهران

متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه نسترن

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: خیابان جلال آل احمد، خیابان آریافر، رو به روی پمپ بنزین آریافر، دبیرستان پژوهش

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: مرزداران، اطاعتی جنوبی، مهدی سوم، کوچه رنجبر، پلاک1

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: یادگارجنوب، بلوارخرمرودی، خیابان شهید ابراهیمی، انتهای الوند3

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: بزرگراه جلال، بعد از پمپ گاز، خیابان آرش، کوی الوند 3

پیش دبستانی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: نشانی: بزرگراه جلال، بعد از پمپ گاز، خیابان آرش، کوی الوند 3

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: مرزداران، خیابان ناهید، انتهای عرب حسینی شرقی، خیابان حائری، پلاک 38

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: شهرک مخابرات، بلوار پیام، خیابان پیک دانش

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: بلوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای گلستان

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 2

محله: مرزداران

آدرس: بلوار مرزداران، بلوار دانش، خیابان دریا، پلاک 1

تلفن پشتیبانی
02191005343