بهترین مدارس دولتی پسرانه معلم منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه معلم منطقه 18 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه معلم منطقه 18 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: بلوار معلم، میدان معلم، روبروی درب اصلی پارک قائم

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، خیابان تختی، جنب درمانگاه فرهنگیان

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، بلوار مدائن، خیابان شهید بیگلو، پلاک 6

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، خیابان تختی، کوچه شهید رشوانلوپور

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، بلوار مدائن، خیابان شهید بیگلو، پلاک 6

تلفن پشتیبانی
02191005343