بهترین مدارس دولتی معلم منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی معلم منطقه 18 تهران لیست شده است

12 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی معلم منطقه 18 تهران

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: بلوار معلم، میدان معلم، روبروی درب اصلی پارک قائم

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، خیابان تختی، جنب درمانگاه فرهنگیان

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، خیابان تختی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: یافت آباد،شهرک صاحب الزمان، خیابان آتشبار

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، بلوار مدائن، خیابان شهید بیگلو، پلاک 6

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، بلوار مدائن، خیابان شهید بیگلو

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: میدان معلم، خیابان تختی، کوچه شهید رشوانلوپور

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: خیابان حیدری، خیابان یاسر، خیابان شهید کاکلی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: بلوار معلم، شهرک صاحب الزمان، خیابان شهید آتشبار

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: معلم

آدرس: بلوار معلم، شهرک امام خمینی، روبروی پارک ارکیده

تلفن پشتیبانی
02191005343