بهترین مدارس دولتی فتح منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی فتح منطقه 18 تهران لیست شده است

11 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی فتح منطقه 18 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خلیج، شهرک سینا، کوچه محسنی، پلاک 4

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خلیج، شهرک سینا، کوچه محسنی، پلاک 4

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: شادآباد ،15متری اول، خیابان شهید زنده دل

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، کوی 17 شهریور، 15 متری دوم جنوبی، پلاک 52، کوچه پاکند

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خیابان خلیج، خیابان ابوسعید شرقی، جنب باشگاه پویا، کوچه مدرسه

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خلیج فارس شهرک طالقانی، خیابان حسینی

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: شهرک ولی عصر،انتهای خیابان سپیده جنوبی، کوچه مرزبان

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: خلیج فارس، چهارراه ابوسعید،خیابن ابوسعیدشرقی، خیابان شهیدحیدری، کوچه مدرسه

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خیابان خلیج، خیابان ابوسعید غربی، انتهای خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان یاسر

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: فتح

آدرس: جاده قدیم کرج، خیابان خلیج، خیابان ابوسعید غربی، انتهای خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان یاسر

تلفن پشتیبانی
02191005343