بهترین مدارس دولتی پسرانه شادآباد منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه شادآباد منطقه 18 تهران لیست شده است

8 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه شادآباد منطقه 18 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، 15 متری اول، خیابان وثوقی شرقی، روبروی پارک لادن

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، 15متری، خیابان شهید وثوقی، پلاک 47، دبستان دکتر قریب

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، کوی هفده شهریور، 15متری اول، روبروی پارک هفده شهریور

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، 15 متری اول، خیابان وثوقی شرقی، روبروی پارک لادن

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، خیابان شهید علی پور، پلاک 1

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: شادآباد، کوی 17 شهریور، خیابان سرحدی (یا 15 متری سوم)، کوچه بنا حسن آبادی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: میدان شهدای شادآباد، شهرک سعیدآباد، جنب مسجد علی بن موسی الرضا(ع)

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: شادآباد

آدرس: آیت اله سعیدی، روبروی سه راه فلاح، نبش کوچه شهید بنایی

تلفن پشتیبانی
02191005343