بهترین مدارس دولتی پسرانه سپیده منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی پسرانه سپیده منطقه 18 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی پسرانه سپیده منطقه 18 تهران

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: سپیده

آدرس: خیابان سپیده جنوبی، کوچه مرزبان

تلفن پشتیبانی
02191005343